Masaj Ansiklopedisi

Tıbbi Masajın Tarihi

Tıbbi Masajın Tarihi

Bir Koruyucu Hekimlik Uygulaması: Masaj

Sağlık uygulamaları hastalığa yakalanmadan önceki süreci korumayla başlar. Hastalıklarla karılaşan kişi ve toplum bedenine ve ruhunda bozulmalarla karşılaşır. Sağlıklı yaşamın inşa edilmesinde doktorların, psikologların ve fizyoterapistlerin görevi hastalık öncesi süreci kontrol altına almaktır. Bireyin temiz su tüketmesi, temiz havayı soluması, sağlıklı ve doğal yollardan beslenmesi, doğru hareket etmesi koruyucu hekimliğin başında gelir. Kişinin belirtilenlerden eksik uygulama yapması sonucunda hastalıklar meydana gelir.

Koruyucu hekimlikte ve doğal tedavi sistemlerinde her zaman başvurulan masaj, kişiye ruhsal ve fiziksel olarak rahatlama hissettirir. Düzenli olarak yapılması lüksten çok sağlığı koruyucu özellik taşır. Bu makalemizde hastalıklara yakalanmadan önce yapılabilecek koruyucu tedavi yöntemlerinden olan masaj hakkında bilgi vereceğiz.

Vücudun herhangi bir alanında ağrı olduğunda yapılan ilk şey ellerle ağrılı bölgeyi ovmak ve bu bölgeye dokunarak ağrının geçmesini sağlamaya çalışmak olur. Doğal tıpta bu yöntem insanlıkta ilk tedavi şekli olarak bilinir ve insan içgüdüleriyle yaptığı dokunuşlarla farkında olmadan kendini iyileştirmektedir. Sinirlerin yatışmasında ve sakinleşmede vücudun belli bölgelerine dokunmak etkili olduğundan yakın arkadaşlarımızın omzumuzu, belimizi ovması bazen uykumuzu bile getirir.

İnsanlar kadar hayvanlarda da dokunmak tedavi yöntemi olarak bilinir. Eski bir yöntem olması bilgi gerektirmemesini sağlıyor ve birçok ağrıda şifa etkisi gösteriyor. Dokunmanın teknik haliyse masaj olarak adlandırılır. Masaj uzman teknik bilgi almış olan kişiler tarafından uygulanmasıyla olumlu sonuç gösterir. Masaja en çok önem veren doğu kültürüdür ve burada neredeyse herkes masaj yöntemlerini bilir ve uygular. Koruyucu tıbbın bir dalı olan masaj, bireyin kendini tedavi etmesini hedef alır. Anneler bebeklerine doğduğu ilk andan itibaren masaj yaparak gaz sancılarını almakta ve bebeğin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki masaj kültürüyle yalnızca SPA merkezlerinde görülmekte ve güzel vakit geçirerek rahatlama amacıyla tercih edilmektedir. Ancak masajla ilgili bilinen en doğru gerçek koruyucu hekimlik yöntemi olmasıdır.

Temeli dokunmaktan geçen masaj herkese uygulanabilir. Sizlerde iletişimin en güzel yolu olan masajı eşinize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, hastalarınıza, öğrencilerinize uygulayabilirsiniz. Böylece ruhlarına da dokunmuş olacaksınız.

Dokunmak

Tıbbi Masaj Tarihi

Tıbbi Masaj Tarihi

Dokunmak insanlığın vazgeçilmez eylemidir. Günlük yaşamda çevremizde bulunan insanlara maddelere dokunuruz. Yaşamın her anında dokunarak evreni keşfederiz. Örneğin bebek doğduğu ilk andan itibaren annesinden süt emerken dokunmaya başlar ve hayatının tüm evresinde dokunarak bir şeyleri öğrenir.

Dokunma sevgiyi ve sıcaklığı anlatmanın bir yoludur. Çocuklarınızı okşarken onlara hissettiğiniz sevgiyi sıcaklığı daha iyi gösterebilirsiniz. Eşlerin birbirine dokunması da kokularını ve sıcaklıklarını birleştirmelerini sağlar. Bu da sevgiyi ifade etmenin en doğal yoludur. Tanıdıklarınız ya da yeni tanıştıklarınızla ilk dokunma eylemi tokalaşmayla başlar. Tokalaşma sayesinde bireyin kişisel özellikleri ilk olarak fark edilmeye başlanır. Yaşamda duygu ağı oluşturan bu dokunuşlar, şifanın da yolundan geçiyor. Tıpta var olan etiğe göre doktorun hastasına dokunması güven kazandıran ve tedaviye en iyi yanıt veren yöntemdir. İyileştirici etkisi vardır.

Günümüz şartlarında hasta sayısının fazla olması kişi başına düşen doktor sayısını azaltıyor. Bu da doktorun dokunarak kontrol etmesi gereken hastalarını elektronik kontrol sistemlerine yönlendirmesine neden olmaktadır. Fizik muayeneleri yapılamayan hastalar radyolojik tetkik işlemlerine tabi tutulmakta ve cerrahi işlemler gerektirdiğinde dahi doktorunu görmemesine neden oluyor. Doktorun dokunma yoluyla yaptığı tedavi olmadığından eksik kalan tedavi olumlu sonuçlar veremiyor. İletişimin başlangıcı olan dokunmak tedavide de önemli yere sahip olduğu unutuluyor. Bireyin kendisini iyi hissetmesi, rahatlaması dokunmaktan geçiyor. Dokunma insandan insana geçen önemli bir enerjidir ve ruhu, bedeni dinlendirir.

Masaj Nedir?

Masajın ilk kullanıldığı toplumlar

Masajın ilk kullanıldığı toplumlar

Hipokrat tıp alanında öncü olan biridir ve ovmayla ilgili düşüncelerinde doktorun deneyimiyle birlikte ovmanın önemini de bilmesi gerektiğini söyler. Ovmanın eklemleri kontrol altına alacak bir tekniğe sahip olduğunu belirtir.

Masajın ilk kullanıldığı toplumlar şunlardır:

-Asur

-Babil

-Çin

-Hindistan

-Mısır

-Pers

-Eski Yunan

-Roma

Halkın sosyal ve politik gelişimini sağlamak ve tedavi amaçlı olarak masajı kullanan toplum Antik Yunandır. Orta Çağ ve Roma İmparatorluğuysa masajı yaygın tedavi yöntemi olarak kullanmıştır. Masaja duyulan itibarın sona erdiği dönem Roma İmparatorluğunun son dönemlerine denk gelir.

Masaj Tarihi

Masaj uzun yıllardan beri uygulanan insanın dokunulma ihtiyacını karşılayan etkili bir uygulama olarak karşımıza çıkar. Masaj kişiye güven duygusu verirken, insandan gelen pozitif enerji olduğundan kendini iyi hissetmenin önemli bir yoludur.

Masaj ilk olarak MÖ 3000’li yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. Ülke olarak ise Çin ve Hindistan’da görülmüştür. Masajla ilgili ilk yazılı kaynaklarınıysa eski Yunan hekimleri kaleme almıştır. Masaj eski Yunan’da massein olarak karşımıza çıkar ve yoğurma anlamına gelir. Masajla ilgili bilinen en belirgin özellik yoğurmadır. Günümüzeyse masaj rahatlama ve gevşeme amacıyla kullanılan bir uygulama olarak aktarılmıştır. Aynı zamanda masajın tedavi etme özelliğinden de yararlanılmaktadır.

Hint, Çin, Grek, Pers ve Mısır gibi uygarlılarda masaj çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Masajın kelime anlamıyla bu medeniyetlere dayanıyor. Masaj Hint dilinde masser, Arapçada mess, İbranicede meshes, Yunancada massein olarak kullanılır ve yoğurma, sıvazlama anlamlarını taşır. Zeytinyağıyla karıştırılarak ve güzel kokulu otlarla masaj Antik dönemde Ege uygarlıklarında kullanılırdı. Ayrıca Homeros’un ünlü olan İlyada ve Odessa destanlarına bakıldığında da kahramanların yıkandıktan sonra güzel kokulu yağlarla vücutlarını ovduklarına rastlanır.

Tıbbi Masajın Tarihi

Bir Koruyucu Hekimlik Uygulaması Masaj

Bir Koruyucu Hekimlik Uygulaması Masaj

Masajın tıbbi anlamda tedavi etme yöntemi olarak kullanılması 5000 yıl önceki devirlere dayanıyor. Masajın tedavi amaçlı kullanılmasıyla ilgili Mısır’ın Saqqara şehrindeki eski mezar odalarının duvarlarında yer alan hiyerogliflerde bilgi bulunur. M.Ö 2330 yıllarından kalma hiyeroglifteyse Firavun’un ayağına masaj yapan bir hizmetçi kadın çizilmiştir. Rahatlama ve ağrı kesmede kullanımınaysa Eski Yunan ve Roma’da rastlanır.

Çin medeniyetinde Sarı İmparator hanedanlığının hüküm sürdüğü süre boyunca (M.Ö 2000) Tui na olarak adlandırılan masaj yönteminin kullanıldığı biliniyor. Bu yöntem eski akupunktur tedavi yönteminin yanında gelişimine devam etmiştir. Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan Avurveda masajı Hindistan’ın geleneksel tıbbı olarak karşımıza çıkıyor. Filozof İbni Sina ise çeşitli şifalı otların ve bitkilerin arşivini yapmış ve bu şifalı bitkilerin elle tedavi, masajda kullanılabileceğini belirtmiştir.

  1. yüzyılda Cerrahi bilimin popülerliğinin artmaya başlamasından önce Orta Çağ döneminde pek çok alanda kaydı bulunan gelişmeler saklanmıştır. Bedenle ilgili konular tabu sayıldığından masajla ilgili kayıtlarda sınırlıydı. 18. Yüzyıldan sonra doktorlar ve halk şifalı otlardan yararlanmıştır. Özellikle yaralanma, masaj, refleksolojide şifalı otlar yararlı olmuştu. Günümüzdeyse doğal tedavi yöntemlerinde şifalı bitkiler kullanılmaya başlanmıştır.

1983 yılında Per Hendrick Ling Stocholm’de Jimnastik Enstitüsü’nü açmıştır. Böylece masaj yeniden önemli bir yöntem olarak karşımıza çıktı. Günümüzdeki İsveç (Swedish) masaj tekniği Çin, Yunan ve Mısır terimlerinden elde edildi. Masaj kurslarının açılmasıyla birlikte tekniklerin öğretileri somutlaştırıldı ve ilk modern masaj yöntemleri ortaya çıkarıldı.

Masajla ilgili resmi eğitim kurumlarının Doğuda çok az sayıda olması ilginçliğini korumaktadır. Masaj tıp ve terapi derslerinin önemli bir parçasıdır. Geleneksel eğitim faaliyetleri Çin’de özellikle kör kadınlar için tasarlanıyor. Egzersizler ve masaj dokunuşları elleri güçlendirmek amacıyla yapılırken pirinç çuvalları üzerinde uygulanmaktadır.  Fiziksel çaba gösterilerek yapılan dokunuşlarda pirinç toz haline gelene kadar uğraşılır.

Masaj ve Şifa

Masaj ve Şifa

Masaj ve Şifa

Masaj konusunda eğitim almış olan hekim ve fizyoterapistler tarafından uygulandığı gibi amatör kişiler tarafından da yapılabilmektedir. Profesyonel kişiler tarafından masajın uygulanması akut ve kronik hastalığı olan kişilerde büyük önem taşır. Masajın ana konusu olan dokunma bireyin vücudunun farkına varmasını sağlar. Vücut dokusuna yapılan baskılar sinir sistemlerine etki eder ve uyarıcılarla vücudun tüm alınan yayılır. Kişi kendi vücuduna uygulamış olduğu masaj dokunuşları sayesinde de bedenini tanıma fırsatı bulur.

Masajı sevdiklerinize uyguladığınızda hem şifa vermiş hem de sevgi paylaşımında bulunmuş olursunuz. Yoğun bakımda olan hastanın doktor tedavisine cevap vermemesine rağmen sevdiklerinin dokunuşlarına tepki verdiğine rastlanmıştır. Farklı bir örnek verecek olursak; II. Dünya Savaşı’nda hastanede olan bebekler üzerinde yapılan deneylere göre, hastabakıcıların kucaklarına alarak tedavilerini yaptıkları bebeklerin diğerlerine göre daha çabuk iyileştiği ve kilo almaya başladıkları gözlenmiştir. Masaj doğru dokunuşlarla uygulandığında bireyin zihnini tazelediği ve kişiler arasında aktarılan enerjiyle şifa sağladığı bilinmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, ortalama: 5,00 / 5)

Yorum Yap